Nasze usługi

Testowanie oprogramowania

Świadczymy usługi z zakresu testowania oprogramowania manualnego jak i testowania automatycznego. Wykwalifikowany zespół testerów oprogramowania posiada certyfikaty. Dostarczamy interesantom pełnej informacji o znalezionych defektach oraz raportujemy te informacje organizacji w celu usunięcia wad oprogramowania.

Testy wydajnościowe

Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy testy wydajnościowe. Informacja o wydajności aplikacji ma kluczowe znaczenie w momencie pojawienia się odpływu użytkowników i spadku zainteresowania aplikacją. Często okazuje się, że największą przeszkodą w korzystaniu z oprogramowania są ograniczenia oprogramowania.

Audyt kodu

Przeprowadzenie audty kodu ma za zadanie weryfikację jakości napisanego kodu. Zadaniem testu jest wskazanie poprawności oraz stabilności napisanej aplikacji, dodatkowo badamy skalowalność aplikacji oraz łatwość i koszty utrzymania oprogramowania.

Outsourcing / Bodyleasing testerów

Aktualnie w Polsce i na Świecie jest wyraźny brak ilości dostępnych testerów. W związku z tym nasza firma podjęła decyzję o możliwośći wypożyczenia naszych testerów do Państwa projektów. Możemy uczestniczyć w projektach bezpośrednio u klienta lub działając zdalnie.

Szkolenia pracownicze

Nasz zespół może wesprzeć każdą organizację w postaci szkoleń pracowniczych dedykowanych specjalistom IT, oraz pracownikom działającym po stronie businessowej i HR. Dzięki takim szkoleniom zapewniamy dostęp do wiedzy specjalistycznej i metodom postępowania w projektach IT z udziałem zespołu testeskiego.

Konsultacje specjalistyczne

W przypadku pojawienia się potrzeby konsultacji w projekcie IT, nasi eksperci mogą dostraczyć wsparcia w nowych lub już toczących projektach. Zaletą usługi jest szybkie wsparcie merytoryczne w sytuacji, kiedy zespół nie może samodzielnie poradzić sobie z zaistniałymi przeszkodami skutkującymi wstrzymaniem prac nad projektem.