Tester manualny


Na czym polega praca testera manualnego?

Niezależnie od wybranego modelu wytwarzania oprogramowania każda czynność związana z wytworzeniem oprogramowania powinna mieć odpowiadającą jej czynność po stronie testowania.
Poszczególne poziomy testowania mają zdefiniowane swoje cele, a wykonywanie testów poprzedza analiza i projektowanie oraz implementacja testów.
W realizacji procesów testowych bierze udział wielu interesariuszy. Tester manualny, pełni jedną z wielu ról w procesie wytwarzania programowania.
Podczas naszych kursów na testera manualnego omawiane są zagadnienia praktyczne. Na kursach Tester Manualny nauka odbywa się w kierunku: „poprzez naukę praktyczną uczysz się teorii ”. Dzięki takiemu podejściu, szybciej przyswajana jest wiedza, a kurs Tester Manualny jest niezwykle ciekawy.

W swojej książce Karolina Zmitrowicz – „Tester Oprogramowania. Przygotowanie do Egzaminu z testowania oprogramowania” wymienia, co można zaliczyć do takich podstawowych zadań dla testera manualnego:

Czynność testowa – Planowanie testów:

– Czynność testowa – Analiza i projektowanie testów:

Czynność testowa – Implementacja i wykonanie testów:

W praktyce obowiązki Testera Manualnego wyglądają różnie, ulegają modyfikacjom. Zależy to od typu projektu, kompetencji testera manualnego, czynników biznesowych, struktury organizacji, podejścia do procesu testowego w przedsiębiorstwie, kultury pracy, itd. Często zdarza się też, że pracownicy działu HR w ogłoszeniach o pracę nieświadomie mieszają wymagania dla testera manualnego z wymaganiami dla innych ról w procesie wytwarzania oprogramowania.

Ponadto, niektórym osobom wydaje się, że praca na stanowisku testera manualnego polega jedynie na klikaniu w uruchomionej aplikacji. Niestety ale praca testera manualnego jest bardziej złożona i wykracza dalece poza samo klikanie. Jednym z narzędzi testera manualnego są techniki testowania statycznego. Techniki te polegają na ręcznym sprawdzeniu różnych artefaktów procesu wytwórczego ( dokumentacja wymagań biznesowych, przepływ procesów, integracja z innymi systemami poprzez mapowanie pól, analiza kodu, itd.). Są to czynności, które tester manualny wykonuje nie na uruchomionym kodzie (klikanie).

Najogólniej można byłoby podsumować, że praca testera manualnego polega na przedstawieniu interesariuszom projektu rzetelnych informacji w zakresie jakości wytworzonego oprogramowania, na różnych jego etapach powstawania.

Jeśli zamierzasz wejść w obszar testowania oprogramowania jako tester manualny i rozglądasz się za właściwymi kursami zapraszamy do kontaktu.
Przestawimy Ci jakie zalety ma „Tester Manualny Online Kurs” , czym się różni od kursu „Tester Manualny Nauka”, opowiemy czy na początku kariery warta jest praca zdalna dla testera.