Testowanie automatyczne – Wstęp do programowania

Po module zrozumiesz czym jest programowanie, czym różni się programowanie obiektowe od funkcyjnego, czym są środowiska deweloperskie. Skupiając się na języku Java zapoznasz się z technikami tworzenia i uruchamiania programów. Na każdym etapie będziesz posługiwał się profesjonalnym słownictwem i terminologią używaną przez programistów w pracy komercyjnej. Pracując na swoim komputerze nauczysz się konfigurować odpowiednio system oraz obsługiwać jedno z najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych.


Moduł Wstęp do programowania składa się z następujących elementów:

Konfiguracja środowiska

 • Omówienie JDK i JRE
 • Instalacja Javy
 • Instalacja IDE
 • Pierwszy program

Struktura języka Java

 • Typy danych i zmienne
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Tablice

Programowanie obiektowe

 • Klasy i instancje klas
 • Metody i argumenty
 • Przeciążanie metod
 • Dziedziczenie