TestLink + XAMPP Narzędzia w praktyce

TestLink jest rozpowszechniany na zasadach licencji open-source i można go stosować w projektach komercyjnych dlatego jest bardzo popularnym narzędziem do wspierania tworzenia przypadków testowych i do zarządzania testowaniem. Podczas szkolenia zainstalujemy aplikację TestLink na komputerach lokalnych wykorzystując darmową dystrybucję Apache’a.
Własna instancja XAMPP + TestLink pozwoli Wam na doskonalenie umiejętności testera programowania  również po zakończeniu kursu.


MODUŁ: TestLink + XAMPP Narzędzia w praktyce

  • Samodzielnie zainstalujesz XAMPP oraz TestLink
  • Poznasz zalety i wady TestLink
  • Na realnym projekcie omówione zostaną funkcjonalności TestLink.
  • Utworzysz przypadki testowe na podstawie stworzonej dokumentacji.
  • Przejdziesz rzez proces testowania (uruchomienie przypadków testowych).
  • Zakończysz działania w TestLink’u raportem z testów.