Wstęp do testowania oprogramowania -Tester Manualny

Najlepszy zawód świata

Moduł stanowi element kursów poświęconych tematyce testowania oprogramowania.

W trakcie tego modułu wprowadzamy uczestnika w świat testowania. Omówimy podstawowe definicje i pojęcia, którymi testerzy posługują się w codziennej pracy. Przejdziemy przez podstawowy proces testowy składający się z faz:

 • Planowanie testów;
 • Kontrola i nadzór;
 • Analiza testów;
 • Projektowanie testów;
 • Implementacja testów.

MODUŁ: Wstęp do testowania oprogramowania – Tester  Manualny

 • Wprowadzenie do testowania
 • Definicje i podstawowe zagadnienia
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe).
 • Testowanie na podstawie przypadków użycia.
 • Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych.
 • Organizacja i szacowanie testów.
 • Podejście do testowania, strategia testów.
 • Monitorowanie i raportowanie przebiegu procesu testowego.