Przygotowanie do egzaminu ISTQB

Moduł obejmuje pełen zakres wiedzy niezbędnej do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na ISTQB Certified Tester Foundation Level.


Przygotowanie do egzaminu ISTQB

Zakres tematyczny

1. Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Siedem zasad testowania.
 • Proces testowy.
 • Psychologia testowania.

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele cyklu życia oprogramowania.
 • Poziomy testów.
 • Typy testów.
 • Testowanie pielęgnacyjne.

3. Testowanie statyczne

 • Podstawy testowania statycznego.
 • Proces przeglądu.

4. Techniki testowania

 • Kategorie technik testowania.
 • Czarnoskrzynkowe techniki testowania.
 • Białoskrzynkowe techniki testowania.
 • Techniki testowania oparte na doświadczeniu.

5. Zarządzanie testami

 • Organizacja testów.
 • Planowanie i szacowanie testów.
 • Monitorowanie testów i nadzór nad testami.
 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Czynniki ryzyka a testowanie.

6. Narzędzia wspomagające testowanie

 • Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi.
 • Skuteczne korzystanie z narzędzi.